Ugrás a tartalomra
kapcsolat@eveznijo.hu +36-30-919-8558
vízitúra ajándékutalvány és vízitúra kupon
Katt a képre a részletekért

Használati feltételek

Az eveznijo.hu (továbbiakban: Portál) webhely és a Duna-parti Csónakház felhasználóira (továbbiakban: Felhasználók) , vonatkozó szabályzatokat minden regisztrált, vagy bárminemű üzleti kapcsolatban álló személy köteles elfogadni, ha igényben szeretné venni a Tóth Erika ev. (továbbiakban: Szolgáltató) bármely online vagy offlie értékesített, termékét vagy szolgáltatását (továbbiakban: Szolgáltatások).

A Felhasználóknak a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve termékek megvásárlásához kötelesek elfogadni és magukra nézve kötelezőnek venni a Portál és a Szolgáltatások használati feltételeit és szabályait, melyek az alábbi aloldalon részletesen rögzítésre kerülnek.

Felelősség átvállalási nyilatkozat:

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználók által, a Használati feltételek (vonatkozik a weboldal látogatóira,  a felszerelést bérlőkre és a szervezett programokon résztvevőkre egyaránt) be nem tartásából származó esetleges keletkező károkért és személyi sérülésekért semmilyen felelősséget nem vállal. A szabályok a Felhasználók biztonságát szolgálják elsősorban, be nem tartásuk esetén a szabályt megszegő felhasználó vállalja a teljes körű felelősséget.

A Használati Feltételeket elfogadó Felhasználó, a feltételek elfogadásával kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Használati feltételeket és az Adatvédelmi irányelveket. A felhasználó kijelenti hogy vállalja a felelősséget a Portálon történő tevékenységéért, illetve a Szolgáltató által szervezett programokon való tetteiért. A felhasználó kijelenti hogy a Szolgáltató semmilyen felelősségre nem vonható, saját tettei következményeként bekövetkezett anyagi kár vagy személyi személyi sérülés okozásának esetén.

A 18. életévét be nem töltött személyes esetén a szülő, vagy gondviselő beleegyezésével lehetséges a Szolgáltatások igénybevétele és a szervezett programokon való részvétel. A felhasználó elfogadja, hogy a 18. életévüket be nem töltött Felhasználók esetén a Szülő vagy Gondviselő vállalja a teljes felelősséget a Felhasználó tetteiért. 

Portál használati feltételek:

A portál lehetőséget biztosít minden Felhasználójának regisztrációra, hírlevél feliratkozásra, termékek vásárlására és űrlapok kitöltésére különféle programokra történő jelentkezéshez. A Felhasználó kijelenti, hogy az űrlapokon megadott adatok valósak és pontosak. 

A Felhasználó kijelenti hogy az általa a Portálon közzétett tartalmakért teljes felelősséget vállal és a portál üzemeltetőjét ezért senki nem vonhatja felelősségre.

 

Szolgáltatások igénybevételeinek feltételei:

Vízi eszköz tárolás

A vízi eszközöket tároló Felhasználók kijelentik, hogy elfogadják és betartják a Szolgáltató által előírt használati feltételeket és magukra vonatkozóan kötelezőnek tekintik annak betartását. 

Eszközét a csónakházban tároló tulajdonosok kötelesek mindig megfelelően bezárni és beriasztani a csónakház területét, ha nyitvatartási időn kívül, vagy az eladó távollétében használják azt.

A szolgáltató kijelenti, hogy az épület biztosítással rendelkezik.

A szolgáltató kijelenti, hogy a csónakházban kamerás megfigyelő rendszer működik, mely folyamatosan felvételt készít, amihez a felhasználó ezen szerződés aláírásával hozzájárul. 

A tárolási díj tetszőleges időpontban történő változtatására a szolgáltató fenntartja a jogot, de erről köteles az eszközeiket a csónakházban tároló ügyfeleket értesíteni, a következő tárolási ciklus megkezdése előtt.  

Az itt tároló felhasználók vállalják, hogy a tárolt vízi eszközeiket mindig letakarítva a számára kijelölt helyen tárolja el. A tároló tulajdonosának jogosultsága van a tárolt vízi eszköz helyét előzetes egyeztetés nélkül megváltoztatni. 

A csónakházban csak a tárolt eszközök tulajdonosai tartózkodhatnak és nem vihetnek be olyan embereket, akik nem állnak tárolási jogviszonyban a Szolgáltatóval.

Mindenkinek kötelessége vigyázni a többiek bent tárolt eszközeire. Amennyiben kárt okoz más tulajdonában azt haladéktalanul jelenteni és az okozott kárt maradéktalanul megtéríteni köteles.

A tárolási díjat a választott időközönként kötelesek a felhasználók megfizetni, minden hónap 10. napjáig. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a nem megfizetett tárolási díj esetén az épület üzemeltetőjének zálogjoga van a tárolt eszköz felett, míg a tartozást ki nem egyenlíti. 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a csónakház használata csakis magán célból lehetséges, az üzleti célú használat (túra szervezés, bérbe adás...) külön megegyezést igényel az üzemeltetővel.

A szolgáltató kijelenti, hogy 3. fél által okozott károkért felelősséget nem vállal, hanem közvetlen a kár okozója köteles az okozott kárt megtéríteni, továbbá a vízi járműért és az abban tárolt vagyontárgyakért semmilyen felelősséget nem vállal. 

A felhasználó a rá bízott kulcsért és biztonsági kódért teljes felelősséggel tartozik, a szolgáltató az illetéktelen 3. félhez kerülésük esetén semmilyen felelősséget nem vállal. 

A szolgáltató fenntartja a jogot bármely felhasználó szerződésének azonnali hatályú felmondására, amennyiben az nem tartja be a szabályzatot, tevékenységével más testi épségét, vagy vagyontárgyai biztonságát fenyegeti. Azonnali felmondás esetén a fennmaradó bérleti díj visszafizetésre kerül.

A falhasználó általi szerződés felmondást minimum 30 nappal előtte jelezni kell a szolgáltató felé, a megkezdett hónap tárolási díja, visszatérítésre kerül.

 

Ügyelj a tisztaságra, ne hagyj szét szemetet, ara van a szemetes kuka. 

 

Bérlés

A Duna-parti Csónakházból bérelt eszközöket a bérlők kötelesek időre és az átadott állapotban visszaszolgáltatni.

Amennyiben nem sikerült a megbeszélt időre visszaérni a bérelt eszközzel a Bérlőnek kötelessége kifizetni a késést is. Ilyen esetben minden megkezdett óra egy teljes órának minősül.  

Ha a bérlő kárt tesz a bérelt eszközben, annak javítását (amennyiben javítható, ha nem, akkor az új árát) köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

Bérlés esetén mindenki köteles 20 000 ft kauciót fizetni a bérelt eszközök után, amit azonnal visszakap, amikor sértetlenül visszahozta.

Bérlésre csak az aktuális hivatalos nyitvatartási időben van lehetőség.

 

Túra részvételi szabályok és feltételek

A túrákon való részvétel során mindenki vállalja a felelősséget a saját tetteiért, és azoknak mindennemű következményéért. A szervező cég és a Túravezetők az esetleges személyi sérülésekért illetve azokból keletkező anyagi károkért felelősségre nem vonhatók.

A túrákon való részvétel során mindenki köteles a túravezető utasításait követni. Amennyiben ezt valaki megtagadja, az kizárható a túráról és haladéktalanul le kell adni a sporteszközét a Szolgáltató telephelyén. A túra további részén nem vehet részt.

Mivel a túrák a vízen zajlanak mindig fenn áll az esélye annak hogy valaki vizes lesz, a túrán való részvétellel ezt mindenki tudomásul veszi. A víz által okozott károkért (ruházatba, vagy egyéb akár műszaki eszközökbe) sem a szervező cég, sem a túravezető anyagi felelősségre nem vonható.

Amennyiben a jelentkezők közül bárki olyan egészségügyi problémával rendelkezik, ami veszélyt, problémát, akadályt jelenthet a túra folyamán, arról köteles értesíteni a túravezetőt, még a túra árának átutalása előtt és kikérni a véleményét, hogy így is biztonságos-e a részvétel. Egészségügyi problémák elhallgatásából eredő károkért sem a túravezető, sem a szolgáltató felelősségre nem vonható. Amennyiben ez túra közben derül ki a résztvevő számára a túrát a túravezető azonnal félbeszakíthatja, további problémák elkerülésének és a részvevő saját biztonságának érdekében.

A túrákon csak az vehet részt aki képes a jobb és bal kezét illetve az előre és hátra irányokat biztonsággal megkülönböztetni és a túravezető instrukciójára a megfelelő irányba haladni tovább. Az irányok nem ismerése miatt keletkező anyagi károkért és személyi sérülésekért sem a túravezetők sem a szolgáltató felelősségre nem vonható.

A túrán érvényesek az általános etikai szabályok, kedvesek és udvariasak vagyunk egymással, segítjük a sporttársainkat. 

A túrák során a keletkező szemetet TILOS eldobálni, ez a túráról való azonnali kizárást és rendőrségi feljelentést von maga után! A keletkezett szemetet mindenki köteles legalább a következő erre a célra kihelyezett szeméttárolóig elvinni és ott elhelyezni.

A túra során a túra vezetője szabja meg az útvonalat és a haladási sebességet is, tilos a csoporttól 50 méternél nagyobb távolságra elszakadni, mivel egy bizonyos távolság után nem tud a Túravezető segítséget nyújtani a megfelelő időn belül, illetve instrukciói sem hallhatók. Minden résztvevő köteles ezt betartani, akinek ez nem sikerül az többszöri felszólítás után kizárható a túráról. A túravezető által kijelölt útvonal követése kötelező a résztvevők számára. Amennyiben valaki más útvonalat választ, az ennek következtében keletkező személyi sérülésekért és anyagi károkért sem a túravezetők, sem a szolgáltató nem vonható felelősségre.

A túravezető nem várt események (pl szélsőséges időjárás változás esetén) bármikor félbeszakíthatja az aktuális túrát a résztvevők biztonságának érdekében. Ilyen esetben ha a résztvevők szeretnék egy másik időpontban ismét elindítjuk a túrát.

A horgász túrákon minden résztvevő saját maga köteles beszerezni az adott vízre érvényes horgászjegyet és megismerni a vízterületre vonatkozó szabályokat. Ezek nem ismeréséből, illetve be nem tartása miatt keletkező büntetéseknél sem a szolgáltató, sem a túravezető felelősségre nem vonható.  

A túrák során kötelező az előírt biztonsági és életmentő felszerelések rendeltetésszerű használata. Ezek használatának megtagadásáért kizárható a résztvevő a túráról. Amennyiben hatósági büntetést von maga után, azt minden esetben a jelen szabályt megszegő ügyfél köteles megtéríteni a szolgáltatónak.

A túra során keletkezett esetleges személyi sérülésekért sem a sem a túra vezetők szolgáltató nem vonhatók felelősségre! 

Jó idő garancia: Amennyiben a túra napján nem alkalmas az időjárás (vagy túra közben romlik el az idő)  a túra megtartására, átfoglalhatjuk egy másik időpontra. Természetesen egy rövid zápor, vagy enyhe lehűlés még nem teszi alkalmatlanná az időjárást a vízitúrázásra, itt az egész napos esőről, vagy a veszélyesnek számító zivatarokról és viharokról van szó. Ezekben az esetekben, a túrára regisztrált dolga felkeresni minket és egyeztetni, hogy egy másik időpontban megrendezett túrán szeretne részt venni, a korábban befizetett összegért cserébe.

Egyes túrákon lehetőség adódhat különféle védett állatokkal, növényekkel és madarakkal (néha még halakkal is) való találkozásra, de ezt a szervező garantálni nem tudja, csupán azt, hogy az adott területen él, vagy gyakorta előfordul a leírásokban foglalt állat- vagy növényfajta. Ezeket az állatokat tilos megérinteni, fenyegetően feléjük közeledni, ijesztgetni. Az ebből eredő személyes sérülésekért, illetve hatósági büntetésekért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. A szarvasbőgés meghallása , illetve egyáltalán a szarvasok bőgése nem garantálható, csupán az, hogy a területen éljenek szarvasok és párzási időszakban legyen a túra megtartva. További igénye a csend, már a beszéd is elég, de távoli zajok is elnyomhatják a szarvasok sokszor több száz, vagy ezer méterről érkező párzásra hívó hangját, melyeket jellemzően naplemente előtti órákban kezdenek el és egész hajnalig hallatják.

A túrán résztvevők hozzájárulnak, hogy fotó vagy videóanyag készüljön róluk és ezeket a szolgáltató reklám célokra felhasználhassa, online vagy offline közzétehesse, illetve élő videót közvetíthessen a túráról közösségi weboldalakon (Facebook Youtube, Tiktok, Instagram, stb.). Amennyiben nem szeretné, hogy videón, fényképen, vagy élő közvetítésen szerepeljen, kérjük jelezze ezt előre írásban illetve a helyszínen a túravezetőknél is és ők erre tekintettel lesznek.

Rendkívül stabil ha jókkal dolgozunk, de nem felboríthatatlan, így a vízbe borulás kockázata mindig fennáll és az ebből eredő vagyoni és nem vagyoni károkért a sem szolgáltató sem a túravezető felelősségre nem vonható. 

Túrafotózás: A túrafotózások esetén az egész csapatról számtalan csodaszép képek igyekszünk készíteni, melyeket rendelkezésetekre bocsájtunk egy Google Drive-ban megosztott mappa keretében, melyet a túra után levélben küldünk ki nektek. A képi anyag lehet telefonnal, kamerával, 360 fokban rögzítő GoPro kamerával, vagy drónnal készített fénykép, videó is. A túrafotós túrákon a résztvevő jelenlétével hozzájárul ezen anyagok rögzítéséhez, online megosztásához, illetve marketing célú felhasználásához is. Ezeken a túrákon a részvétel és a felszerelés is ingyenes csak a kép / videó rögzítésért és azok eredeti méretben történ megosztásáért kell fizetni.  

Lemondás: A jelentkezést a túra indulása előtti 10. napig vissza lehet mondani. A több mint 10 nappal a túra indulása előtt visszamondott jelentkezéseknél új időpont foglalható, vagy a befizetett teljes összeget visszatérítjük levonva az esetlegesen keletkező átutalási költséget.

Ha a túra lemondása az induláshoz képest 10 napon belül történik, akkor már nem lehet kérni a befizetett összeg visszatérítését sem az időpont átfoglalását. 

 

Online / Offline vásárlás

Weboldalunkon és a Duna-parti Csónakházban is lehetőség van a Látogatóknak vásárlásra.

Az online leadott rendeléseket személyesen lehet átvenni a Szolgáltató telephelyén. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a készletek és árak bármikori módosítására, melyek a módosítás pillanatától kezdve leadott rendelésekre érvényesek.

Minden forgalmazott termékünkre 1 év teljes körű garanciát vállalunk. A garancia érvényesítéséhez keressen fel minket elérhetőségeinken. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra a garancia nem érvényes!

Mivel a webáruházban leadott rendelések átvétele személyesen történik, így a fizetés is csak a termék átadásakor szükséges. Online és bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.

Fizetési lehetőségek: Készpénzes fizetés, Banki átutalás

 

Rólunk írták...

Kosár