Ugrás a tartalomra
Jó időjárás garancia

Használati és részvételi feltételek

Az eveznijo.hu (továbbiakban: Portál) webhely és a Duna-parti Csónakház felhasználóira (továbbiakban: Felhasználók) , vonatkozó szabályzatokat minden regisztrált, vagy bárminemű üzleti kapcsolatban álló személy köteles elfogadni, ha igényben szeretné venni a Extreme Consulting Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) bármely online vagy offlie értékesített, termékét vagy szolgáltatását (továbbiakban: Szolgáltatások).

A Felhasználóknak a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve termékek megvásárlásához kötelesek elfogadni és magukra nézve kötelezőnek venni a Portál és a Szolgáltatások használati feltételeit és szabályait, melyek az alábbi aloldalon részletesen rögzítésre kerülnek.

Portál használati feltételek:

A portál lehetőséget biztosít minden Felhasználójának regisztrációra, hírlevél feliratkozásra, termékek vásárlására és űrlapok kitöltésére különféle programokra történő jelentkezéshez. A Felhasználó kijelenti, hogy az űrlapokon megadott adatok valósak és pontosak. 

A Felhasználó kijelenti hogy az általa a Portálon közzétett tartalmakért teljes felelősséget vállal és a portál üzemeltetőjét ezért senki nem vonhatja felelősségre.

A Használati Feltételeket elfogadó Felhasználó, a feltételek elfogadásával kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Használati feltételeket és az Adatvédelmi irányelveket. A felhasználó kijelenti hogy vállalja a felelősséget a Portálon történő tevékenységéért, illetve a Szolgáltató által szervezett programokon való tetteiért. A felhasználó kijelenti hogy a Szolgáltató semmilyen felelősségre nem vonható, saját tettei következményeként bekövetkezett anyagi kár vagy személyi személyi sérülés okozásának esetén.

A 18. életévét be nem töltött személyes esetén a szülő, vagy gondviselő beleegyezésével lehetséges a Szolgáltatások igénybevétele és a szervezett programokon való részvétel. A felhasználó elfogadja, hogy a 18. életévüket be nem töltött Felhasználók esetén a Szülő vagy Gondviselő vállalja a teljes felelősséget a Felhasználó tetteiért. 

Szolgáltatások igénybevételeinek feltételei:

Vízi eszköz tárolás

A vízi eszközöket tároló Felhasználók kijelentik, hogy elfogadják és betartják a Szolgáltató által előírt használati feltételeket és magukra vonatkozóan kötelezőnek tekintik annak betartását. 

Eszközét a csónakházban tároló tulajdonosok kötelesek mindig megfelelően bezárni és beriasztani a csónakház területét, ha nyitvatartási időn kívül, vagy az eladó távollétében használják azt.

A szolgáltató kijelenti, hogy az épület biztosítással rendelkezik.

A szolgáltató kijelenti, hogy a csónakházban kamerás megfigyelő rendszer működik, mely folyamatosan felvételt készít, amihez a felhasználó ezen szerződés aláírásával hozzájárul. 

A tárolási díj tetszőleges időpontban történő változtatására a szolgáltató fenntartja a jogot, de erről köteles az eszközeiket a csónakházban tároló ügyfeleket értesíteni, a következő tárolási ciklus megkezdése előtt.  

Az itt tároló felhasználók vállalják, hogy a tárolt vízi eszközeiket mindig letakarítva a számára kijelölt helyen tárolja el. A tároló tulajdonosának jogosultsága van a tárolt vízi eszköz helyét előzetes egyeztetés nélkül megváltoztatni. 

A csónakházban csak a tárolt eszközök tulajdonosai tartózkodhatnak és nem vihetnek be olyan embereket, akik nem állnak tárolási jogviszonyban a Szolgáltatóval.

Mindenkinek kötelessége vigyázni a többiek bent tárolt eszközeire. Amennyiben kárt okoz más tulajdonában azt haladéktalanul jelenteni és az okozott kárt maradéktalanul megtéríteni köteles.

A tárolási díjat a választott időközönként kötelesek a felhasználók megfizetni, minden hónap 10. napjáig. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a nem megfizetett tárolási díj esetén az épület üzemeltetőjének zálogjoga van a tárolt eszköz felett, míg a tartozást ki nem egyenlíti. 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a csónakház használata csakis magán célból lehetséges, az üzleti célú használat (túra szervezés, bérbe adás...) külön megegyezést igényel az üzemeltetővel.

A szolgáltató kijelenti, hogy 3. fél által okozott károkért felelősséget nem vállal, hanem közvetlen a kár okozója köteles az okozott kárt megtéríteni, továbbá a vízi járműért és az abban tárolt vagyontárgyakért semmilyen felelősséget nem vállal. 

A felhasználó a rá bízott kulcsért és biztonsági kódért teljes felelősséggel tartozik, a szolgáltató az illetéktelen 3. félhez kerülésük esetén semmilyen felelősséget nem vállal. 

A szolgáltató fenntartja a jogot bármely felhasználó szerződésének azonnali hatályú felmondására, amennyiben az nem tartja be a szabályzatot, tevékenységével más testi épségét, vagy vagyontárgyai biztonságát fenyegeti. Azonnali felmondás esetén a fennmaradó bérleti díj visszafizetésre kerül.

A falhasználó általi szerződés felmondást minimum 30 nappal előtte jelezni kell a szolgáltató felé, a megkezdett hónap tárolási díja, visszatérítésre kerül.

 

Ügyelj a tisztaságra, ne hagyj szét szemetet, ara van a szemetes kuka. 

 

Bérlés

A Duna-parti Csónakházból bérelt eszközöket a bérlők kötelesek időre és az átadott állapotban visszaszolgáltatni.

Amennyiben nem sikerült a megbeszélt időre visszaérni a bérelt eszközzel a Bérlőnek kötelessége kifizetni a késést is. Ilyen esetben minden megkezdett óra egy teljes órának minősül.  

Ha a bérlő kárt tesz a bérelt eszközben, annak javítását (amennyiben javítható, ha nem, akkor az új árát) köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

Bérlés esetén mindenki köteles 20 000 ft kauciót fizetni a bérelt eszközök után, amit azonnal visszakap, amikor sértetlenül visszahozta.

Bérlésre csak az aktuális hivatalos nyitvatartási időben van lehetőség.

Ajándék utalvány vásárlás:

Látogatóinknak lehetőségük nyílik megajándékozni szeretteiket, barátaikat élmény ajándékokkal, melyeket ajándék utalvány formában is el tudunk küldeni. 

Az ajándék utalványok és az ajándékba adott túrák maximum 365 napig érvényesek és helyezhetők át új időpontra szabályos lemondás esetén.

Az ajándék utalványok és ajándékba kapott túrák pénzre váltása nem lehetséges, maximum szabályos lemondás esetén új időpont foglalása. 

Ajándék vásárlásával a felhasználó elfogadja az ajándék utalványokra vonatkozó használati feltételeket is. 

Túra részvételi szabályok és feltételek

A túrákon való részvétel során mindenki vállalja a felelősséget a saját tetteiért, és azoknak mindennemű következményéért. A szervező cég és a Túravezetők az esetleges személyi sérülésekért illetve azokból keletkező anyagi károkért felelősségre nem vonhatók.

A túrákon való részvétel során mindenki köteles a túravezető utasításait követni. Amennyiben ezt valaki megtagadja, az kizárható a túráról és haladéktalanul le kell adni a sporteszközét a Szolgáltató telephelyén. A túra további részén nem vehet részt.

Mivel a túrák a vízen zajlanak mindig fenn áll az esélye annak hogy valaki vizes lesz, a túrán való részvétellel ezt mindenki tudomásul veszi. A víz által okozott károkért (ruházatba, vagy egyéb akár műszaki eszközökbe) sem a szervező cég, sem a túravezető anyagi felelősségre nem vonható.

Amennyiben a jelentkezők közül bárki olyan egészségügyi problémával rendelkezik, ami veszélyt, problémát, akadályt jelenthet a túra folyamán, arról köteles értesíteni a túravezetőt, még a túra árának átutalása előtt és kikérni a véleményét, hogy így is biztonságos-e a részvétel. Egészségügyi problémák elhallgatásából eredő károkért sem a túravezető, sem a szolgáltató felelősségre nem vonható. Amennyiben ez túra közben derül ki a résztvevő számára a túrát a túravezető azonnal félbeszakíthatja, további problémák elkerülésének és a részvevő saját biztonságának érdekében.

A túrákon csak az vehet részt aki képes a jobb és bal kezét illetve az előre és hátra irányokat biztonsággal megkülönböztetni és a túravezető instrukciójára a megfelelő irányba haladni tovább. Az irányok nem ismerése miatt keletkező anyagi károkért és személyi sérülésekért sem a túravezetők sem a szolgáltató felelősségre nem vonható.

A túrán érvényesek az általános etikai szabályok, kedvesek és udvariasak vagyunk egymással, segítjük a sporttársainkat. 

A túrák során a keletkező szemetet TILOS eldobálni, ez a túráról való azonnali kizárást és rendőrségi feljelentést von maga után! A keletkezett szemetet mindenki köteles legalább a következő erre a célra kihelyezett szeméttárolóig elvinni és ott elhelyezni.

A túra során a túra vezetője szabja meg az útvonalat és a haladási sebességet is, tilos a csoporttól 50 méternél nagyobb távolságra elszakadni, mivel egy bizonyos távolság után nem tud a Túravezető segítséget nyújtani a megfelelő időn belül, illetve instrukciói sem hallhatók. Minden résztvevő köteles ezt betartani, akinek ez nem sikerül az többszöri felszólítás után kizárható a túráról. A túravezető által kijelölt útvonal követése kötelező a résztvevők számára. Amennyiben valaki más útvonalat választ, az ennek következtében keletkező személyi sérülésekért és anyagi károkért sem a túravezetők, sem a szolgáltató nem vonható felelősségre.

A túravezető nem várt események (pl szélsőséges időjárás változás esetén) bármikor félbeszakíthatja az aktuális túrát a résztvevők biztonságának érdekében. Ilyen esetben ha a résztvevők szeretnék egy másik időpontban ismét elindítjuk a túrát.

A horgász túrákon minden résztvevő saját maga köteles beszerezni az adott vízre érvényes horgászjegyet és megismerni a vízterületre vonatkozó szabályokat. Ezek nem ismeréséből, illetve be nem tartása miatt keletkező büntetéseknél sem a szolgáltató, sem a túravezető felelősségre nem vonható.  

A túrák során kötelező az előírt biztonsági és életmentő felszerelések rendeltetésszerű használata. Ezek használatának megtagadásáért kizárható a résztvevő a túráról. Amennyiben hatósági büntetést von maga után, azt minden esetben a jelen szabályt megszegő ügyfél köteles megtéríteni a szolgáltatónak.

A túra során keletkezett esetleges személyi sérülésekért sem a sem a túra vezetők szolgáltató nem vonhatók felelősségre! 

Jó idő garancia: Amennyiben a túra napján nem alkalmas az időjárás (vagy túra közben romlik el az idő)  a túra megtartására, átfoglalhatjuk egy másik időpontra. Természetesen egy rövid zápor, vagy enyhe lehűlés még nem teszi alkalmatlanná az időjárást a vízitúrázásra, itt az egész napos esőről, vagy a veszélyesnek számító zivatarokról és viharokról van szó. Ezekben az esetekben, a túrára regisztrált dolga felkeresni minket és egyeztetni, hogy egy másik időpontban megrendezett túrán szeretne részt venni, a korábban befizetett összegért cserébe.

Egyes túrákon lehetőség adódhat különféle védett állatokkal, növényekkel és madarakkal (néha még halakkal is) való találkozásra, de ezt a szervező garantálni nem tudja, csupán azt, hogy az adott területen él, vagy gyakorta előfordul a leírásokban foglalt állat- vagy növényfajta. Ezeket az állatokat tilos megérinteni, fenyegetően feléjük közeledni, ijesztgetni. Az ebből eredő személyes sérülésekért, illetve hatósági büntetésekért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. A szarvasbőgés meghallása , illetve egyáltalán a szarvasok bőgése nem garantálható, csupán az, hogy a területen éljenek szarvasok és párzási időszakban legyen a túra megtartva. További igénye a csend, már a beszéd is elég, de távoli zajok is elnyomhatják a szarvasok sokszor több száz, vagy ezer méterről érkező párzásra hívó hangját, melyeket jellemzően naplemente előtti órákban kezdenek el és egész hajnalig hallatják.

A túrán résztvevők hozzájárulnak, hogy fotó vagy videóanyag készüljön róluk és ezeket a szolgáltató reklám célokra felhasználhassa, online vagy offline közzétehesse, illetve élő videót közvetíthessen a túráról közösségi weboldalakon (Facebook Youtube, Tiktok, Instagram, stb.). Amennyiben nem szeretné, hogy videón, fényképen, vagy élő közvetítésen szerepeljen, kérjük jelezze ezt előre írásban illetve a helyszínen a túravezetőknél is és ők erre tekintettel lesznek.

Rendkívül stabil ha jókkal dolgozunk, de nem felboríthatatlan, így a vízbe borulás kockázata mindig fennáll és az ebből eredő vagyoni és nem vagyoni károkért a sem szolgáltató sem a túravezető felelősségre nem vonható. 

Túrafotózás: A túrafotózások esetén az egész csapatról számtalan csodaszép képet igyekszünk készíteni, melyeket rendelkezésetekre bocsájtunk egy Google Drive-ban megosztott mappa keretében, melyet a túra után levélben küldünk ki nektek. A képi anyag lehet telefonnal, kamerával, 360 fokban rögzítő GoPro kamerával, vagy drónnal készített fénykép, videó is. A túrafotós túrákon a résztvevő jelenlétével hozzájárul ezen anyagok rögzítéséhez, online megosztásához, illetve marketing célú felhasználásához is. Ezeken a túrákon a részvétel és a felszerelés is ingyenes csak a kép / videó rögzítésért és azok eredeti méretben történ megosztásáért kell fizetni.  

Lemondás: A jelentkezést a túra indulása előtti 10. napig vissza lehet mondani. A több mint 10 nappal a túra indulása előtt visszamondott jelentkezéseknél új időpont foglalható, vagy a befizetett teljes összeget visszatérítjük levonva az esetlegesen keletkező átutalási költséget.

Ha a túra lemondása az induláshoz képest 10 napon belül történik, akkor már nem lehet kérni a befizetett összeg visszatérítését sem az időpont átfoglalását. 

 

Online / Offline vásárlás

Weboldalunkon és a Duna-parti Csónakházban is lehetőség van a Látogatóknak vásárlásra.

Az online leadott rendeléseket személyesen lehet átvenni a Szolgáltató telephelyén. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a készletek és árak bármikori módosítására, melyek a módosítás pillanatától kezdve leadott rendelésekre érvényesek.

Minden forgalmazott termékünkre 1 év teljes körű garanciát vállalunk. A garancia érvényesítéséhez keressen fel minket elérhetőségeinken. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra a garancia nem érvényes!

Mivel a webáruházban leadott rendelések átvétele személyesen történik, így a fizetés is csak a termék átadásakor szükséges. Online és bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.

Fizetési lehetőségek: Készpénzes fizetés (csak bérlés), Banki átutalás, OTP Szép Kártyás fizetés

Szép kártyás fizetés

Szép kártyás fizetés esetén nem áll módunkban visszautalni a befizetett összeget lemondás vagy rossz időjárás miatti elmaradás esetén! Csak új időpontra való átregisztrálást tudunk biztosítani, ha rossz idő miatt marad el, vagy 10 napon kívüli lemondás történik.