Ugrás a tartalomra
kapcsolat@eveznijo.hu +36-30-919-8558
vízitúra ajándékutalvány és vízitúra kupon
Katt a képre a részletekért

Használati feltételek

Az eveznijo.hu (továbbiakban: Portál) webhely és a Duna-parti Csónakház felhasználóira (továbbiakban: Felhasználók) , vonatkozó szabályzatokat minden regisztrált, vagy bárminemű üzleti kapcsolatban álló személy köteles elfogadni, ha igényben szeretné venni a Tóth Erika ev. (továbbiakban: Szolgáltató) bármely online vagy offlie értékesített, termékét vagy szolgáltatását (továbbiakban: Szolgáltatások).

A Felhasználóknak a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve termékek megvásárlásához kötelesek elfogadni és magukra nézve kötelezőnek venni a Portál és a Szolgáltatások használati feltételeit és szabályait, melyek az alábbi aloldalon részletesen rögzítésre kerülnek.

Felelősség átvállalási nyilatkozat:

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználók által, a Használati feltételek (vonatkozik a weboldal látogatóira,  a felszerelést bérlőkre és a szervezett programokon résztvevőkre egyaránt) be nem tartásából származó esetleges keletkező károkért és személyi sérülésekért semmilyen felelősséget nem vállal. A szabályok a Felhasználók biztonságát szolgálják elsősorban, be nem tartásuk esetén a szabályt megszegő felhasználó vállalja a teljes körű felelősséget.

A Használati Feltételeket elfogadó Felhasználó, a feltételek elfogadásával kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Használati feltételeket és az Adatvédelmi irányelveket. A felhasználó kijelenti hogy vállalja a felelősséget a Portálon történő tevékenységéért, illetve a Szolgáltató által szervezett programokon való tetteiért. A felhasználó kijelenti hogy a Szolgáltató semmilyen felelősségre nem vonható, saját tettei következményeként bekövetkezett anyagi kár vagy személyi személyi sérülés okozásának esetén.

A 18. életévét be nem töltött személyes esetén a szülő, vagy gondviselő beleegyezésével lehetséges a Szolgáltatások igénybevétele és a szervezett programokon való részvétel. A felhasználó elfogadja, hogy a 18. életévüket be nem töltött Felhasználók esetén a Szülő vagy Gondviselő vállalja a teljes felelősséget a Felhasználó tetteiért. 

Portál használati feltételek:

A portál lehetőséget biztosít minden Felhasználójának regisztrációra, hírlevél feliratkozásra, termékek vásárlására és űrlapok kitöltésére különféle programokra történő jelentkezéshez. A Felhasználó kijelenti, hogy az űrlapokon megadott adatok valósak és pontosak. 

A Felhasználó kijelenti hogy az általa a Portálon közzétett tartalmakért teljes felelősséget vállal és a portál üzemeltetőjét ezért senki nem vonhatja felelősségre.

 

Szolgáltatások igénybevételeinek feltételei:

Vízi eszköz tárolás

A vízi eszközöket tároló Felhasználók kijelentik, hogy elfogadják és betartják a Szolgáltató által előírt használati feltételeket és magukra vonatkozóan kötelezőnek tekintik annak betartását. 

Eszközét a csónakházban tároló tulajdonosok kötelesek mindig megfelelően bezárni és beriasztani a csónakház területét, ha nyitvatartási időn kívül, vagy az eladó távollétében használják azt.

A szolgáltató kijelenti, hogy az épület biztosítással rendelkezik.

A szolgáltató kijelenti, hogy a csónakházban kamerás megfigyelő rendszer működik, mely folyamatosan felvételt készít, amihez a felhasználó ezen szerződés aláírásával hozzájárul. 

A tárolási díj tetszőleges időpontban történő változtatására a szolgáltató fenntartja a jogot, de erről köteles az eszközeiket a csónakházban tároló ügyfeleket értesíteni, a következő tárolási ciklus megkezdése előtt.  

Az itt tároló felhasználók vállalják, hogy a tárolt vízi eszközeiket mindig letakarítva a számára kijelölt helyen tárolja el. A tároló tulajdonosának jogosultsága van a tárolt vízi eszköz helyét előzetes egyeztetés nélkül megváltoztatni. 

A csónakházban csak a tárolt eszközök tulajdonosai tartózkodhatnak és nem vihetnek be olyan embereket, akik nem állnak tárolási jogviszonyban a Szolgáltatóval.

Mindenkinek kötelessége vigyázni a többiek bent tárolt eszközeire. Amennyiben kárt okoz más tulajdonában azt haladéktalanul jelenteni és az okozott kárt maradéktalanul megtéríteni köteles.

A tárolási díjat a választott időközönként kötelesek a felhasználók megfizetni, minden hónap 10. napjáig. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a nem megfizetett tárolási díj esetén az épület üzemeltetőjének zálogjoga van a tárolt eszköz felett, míg a tartozást ki nem egyenlíti. 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a csónakház használata csakis magán célból lehetséges, az üzleti célú használat (túra szervezés, bérbe adás...) külön megegyezést igényel az üzemeltetővel.

A szolgáltató kijelenti, hogy 3. fél által okozott károkért felelősséget nem vállal, hanem közvetlen a kár okozója köteles az okozott kárt megtéríteni, továbbá a vízi járműért és az abban tárolt vagyontárgyakért semmilyen felelősséget nem vállal. 

A felhasználó a rá bízott kulcsért és biztonsági kódért teljes felelősséggel tartozik, a szolgáltató az illetéktelen 3. félhez kerülésük esetén semmilyen felelősséget nem vállal. 

A szolgáltató fenntartja a jogot bármely felhasználó szerződésének azonnali hatályú felmondására, amennyiben az nem tartja be a szabályzatot, tevékenységével más testi épségét, vagy vagyontárgyai biztonságát fenyegeti. Azonnali felmondás esetén a fennmaradó bérleti díj visszafizetésre kerül.

A falhasználó általi szerződés felmondást minimum 30 nappal előtte jelezni kell a szolgáltató felé, a megkezdett hónap tárolási díja, visszatérítésre kerül.

 

Ügyelj a tisztaságra, ne hagyj szét szemetet, ara van a szemetes kuka. 

 

Bérlés

A Duna-parti Csónakházból bérelt eszközöket a bérlők kötelesek időre és az átadott állapotban visszaszolgáltatni.

Amennyiben nem sikerült a megbeszélt időre visszaérni a bérelt eszközzel a Bérlőnek kötelessége kifizetni a késést is. Ilyen esetben minden megkezdett óra egy teljes órának minősül.  

Ha a bérlő kárt tesz a bérelt eszközben, annak javítását (amennyiben javítható, ha nem, akkor az új árát) köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

Bérlés esetén mindenki köteles 20 000 ft kauciót fizetni a bérelt eszközök után, amit azonnal visszakap, amikor sértetlenül visszahozta.

Bérlésre csak az aktuális hivatalos nyitvatartási időben van lehetőség.

 

Túra részvételi szabályok és feltételek

A túrákon való részvétel során mindenki vállalja a felelősséget a saját tetteiért, és azoknak mindennemű következményéért. A szervező cég és a Túravezetők az esetleges személyi sérülésekért illetve azokból keletkező anyagi károkért felelősségre nem vonhatók.

A túrákon való részvétel során mindenki köteles a túravezető utasításait követni. Amennyiben ezt valaki megtagadja, az kizárható a túráról és haladéktalanul le kell adni a sporteszközét a Szolgáltató telephelyén. A túra további részén nem vehet részt.

Mivel a túrák a vízen zajlanak mindig fenn áll az esélye annak hogy valaki vizes lesz, a túrán való résztvétellel ezt mindenki tudomásul veszi. A víz által okozott károkért (ruházatba, vagy egyéb akár műszaki eszközökbe) sem a szervező cég, sem a túravezető anyagi felelősségre nem vonható.

A túrákon csak az vehet részt aki képes a jobb és bal kezét illetve az előre és hátra irányokat biztonsággal megkülönböztetni és a túravezető instrukciójára a megfelelő irányba haladni tovább. Az irányok nem ismerése miatt keletkező anyagi károkért és személyi sérülésekért sem a túravezetők sem a szolgáltató felelősségre nem vonható.

A túrán érvényesek az általános etikai szabályok, kedvesek és udvariasak vagyunk egymással, segítjük a sporttársainkat. 

A túrák során a keletkező szemetet TILOS eldobálni, ez a túráról való azonnali kizárást és rendőrségi feljelentést von maga után! A keletkezett szemetet mindenki köteles legalább a következő erre a célra kihelyezett szeméttárolóig elvinni és ott elhelyezni.

A túra során a túra vezetője szabja meg az útvonalat és a haladási sebességet is, tilos a csoporttól 50 méternél nagyobb távolságra elszakadni, mivel egy bizonyos távolság után nem tud a Túravezető segítséget nyújtani a megfelelő időn belül, illetve instrukciói sem hallhatók. Minden résztvevő köteles ezt betartani, akinek ez nem sikerül az többszöri felszólítás után kizárható a túráról. A túravezető által kijelölt útvonal követése kötelező a résztvevők számára. Amennyiben valaki más útvonalat választ, az ennek következtében keletkező személyi sérülésekért és anyagi károkért sem a túravezetők, sem a szolgáltató nem vonható felelősségre.

A túravezető nem várt események (pl szélsőséges időjárás változás esetén) bármikor félbeszakíthatja az aktuális túrát a résztvevők biztonságának érdekében. Ilyen esetben ha a résztvevők szeretnék egy másik időpontban ismét elindítjuk a túrát.

A horgász túrákon minden résztvevő saját maga köteles beszerezni az adott vízre érvényes horgászjegyet és megismerni a vízterületre vonatkozó szabályokat. Ezek nem ismeréséből, illetve be nem tartása miatt keletkező büntetéseknél sem a szolgáltató, sem a túravezető felelősségre nem vonható.  

A túrák során kötelező az előírt biztonsági és életmentő felszerelések rendeltetésszerű használata. Ezek használatának megtagadásáért kizárható a résztvevő a túráról. Amennyiben hatósági büntetést von maga után, azt minden esetben a jelen szabályt megszegő ügyfél köteles megtéríteni a szolgáltatónak.

A túra során keletkezett esetleges személyi sérülésekért sem a sem a túra vezetők szolgáltató nem vonhatók felelősségre! 

Jó idő garancia: Amennyiben a túra napján nem alkalmas az időjárás (vagy túra közben romlik el az idő)  a túra megtartására, átfoglalhatjuk egy másik időpontra. Természetesen egy rövid zápor, vagy enyhe lehűlés még nem teszi alkalmatlanná az időjárást a vízitúrázásra, itt az egész napos esőről, vagy a veszélyesnek számító zivatarokról és viharokról van szó. Ezekben az esetekben, a túrára regisztrált dolga felkeresni minket és egyeztetni, hogy egy másik időpontban megrendezett túrán szeretne részt venni, a korábban befizetett összegért cserébe.

Egyes túrákon lehetőség adódhat különféle védett állatokkal, növényekkel és madarakkal (néha még halakkal is) való találkozásra, de ezt a szervező garantálni nem tudja, csupán azt, hogy az adott területen él, vagy gyakorta előfordul a leírásokban foglalt állat- vagy növényfajta. Ezeket az állatokat tilos megérinteni, fenyegetően feléjük közeledni, ijesztgetni. Az ebből eredő személyes sérülésekért, illetve hatósági büntetésekért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. A szarvasbőgés meghallása , illetve egyáltalán a szarvasok bőgése nem garantálható, csupán az, hogy a területen éljenek szarvasok és párzási időszakban legyen a túra megtartva. További igénye a csend, már a beszéd is elég, de távoli zajok is elnyomhatják a szarvasok sokszor több száz, vagy ezer méterről érkező párzásra hívó hangját, melyeket jellemzően naplemente előtti órákban kezdenek el és egész hajnalig hallatják.

A túrán résztvevők hozzájárulnak, hogy fotó vagy videóanyag készüljön róluk és ezeket a szolgáltató reklám célokra felhasználhassa, online vagy offline közzétehesse, illetve élő videót közvetíthessen a túráról közösségi weboldalakon (Facebook Youtube, Tiktok, Instagram, stb.). Amennyiben nem szeretné, hogy videón, fényképen, vagy élő közvetítésen szerepeljen, kérjük jelezze ezt előre írásban illetve a helyszínen a túravezetőknél is és ők erre tekintettel lesznek.

Rendkívül stabil ha jókkal dolgozunk, de nem felboríthatatlan, így a vízbe borulás kockázata mindig fennáll és az ebből eredő vagyoni és nem vagyoni károkért a sem szolgáltató sem a túravezető felelősségre nem vonható. 

Lemondás: A jelentkezést a túra indulása előtti 10. napig vissza lehet mondani. A több mint 10 nappal a túra indulása előtt visszamondott jelentkezéseknél új időpont foglalható, vagy a befizetett teljes összeget visszatérítjük levonva az esetlegesen keletkező átutalási költséget.

Ha a túra lemondása az induláshoz képest 10 napon belül történik, akkor már nem lehet kérni a befizetett összeg visszatérítését sem az időpont átfoglalását. 

 

Online / Offline vásárlás

Weboldalunkon és a Duna-parti Csónakházban is lehetőség van a Látogatóknak vásárlásra.

Az online leadott rendeléseket személyesen lehet átvenni a Szolgáltató telephelyén. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a készletek és árak bármikori módosítására, melyek a módosítás pillanatától kezdve leadott rendelésekre érvényesek.

Minden forgalmazott termékünkre 1 év teljes körű garanciát vállalunk. A garancia érvényesítéséhez keressen fel minket elérhetőségeinken. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra a garancia nem érvényes!

Mivel a webáruházban leadott rendelések átvétele személyesen történik, így a fizetés is csak a termék átadásakor szükséges. Online és bankkártyás fizetésre nincs lehetőség.

Fizetési lehetőségek: Készpénzes fizetés, Banki átutalás

 

Rólunk írták...

Erika és Dávid remek túravezető páros. Figyelmesek, jól felkészültek. Gyönyörű helyekre visznek el és végig biztonságban éreztem magam velük. Szerettel ajánlom őket, ha vadregényes vízi túrákra vágysz.

Közzétette: Kinga Horváth – 2021. július 11., vasárnap

Abszolút ajánlom a kajaktúrájukat 🤩😍 Mi az egész napos Nagymaros-Göd lecsurgós maratonjukon vettünk részt, eszméletlen...

Közzétette: Tímea Kovács – 2021. július 2., péntek
 

Letenni a telefont, beülni a stabil, biztonságos túrakajakba, eggyé válni vele, alattad, előtted, mögötted a varázslatos...

Közzétette: Ádám Maszlag – 2022. április 16., szombat

A mai napon Erika és Dávid, a két túravezető irányítása alatt szuper helyeken jártunk a Dunán és az abból ágazó...

Közzétette: Polánszki József – 2022. május 14., szombat

Nagyon türelmesek, kedvesek, profik a túravezetők. Szuper, jó hangulatú csapat jött össze. Köszönöm a kajak oktatást Erikának és Dávidnak.🤗😊

Közzétette: Szalay Erzsébet – 2022. április 16., szombat

Kenu oktatáson vettünk rész, fantasztikus volt, köszönjük :) ajànlom annak is, aki kicsit bátortalan :)

Közzétette: Roni Sharon – 2022. május 1., vasárnap

Kedves, profi túra vezetők! ❤️ Csodàs helyekre mehettünk velük! 😁 Mi legközelebb is megyünk! 🛶

Közzétette: Marianna Pongrácz – 2021. július 12., hétfő

Letenni a telefont, beülni a stabil, biztonságos túrakajakba, eggyé válni vele, alattad, előtted, mögötted a varázslatos...

Közzétette: Ádám Maszlag – 2022. április 16., szombat

Kezdő kajak oktatáson vettem rèszt. Szuper nap volt. Nagyon jól èreztem magam. A kezdeti fèlsz hamar elmúlt, mely...

Közzétette: Melinda Szekrényesi – 2022. május 3., kedd

Túra értesítő kérés

Ne maradj le a legjobb túrákról... iratkozz fel értesítőnkre most!
Email cím, ahova az értesítőt küldhetjük...

Kosár